Pohjois-Suomen
somalialainen
tukiyhdistys ry
Jaaliyada
Somaaliyeed ee
waqooyiga Finland

Y-tunnus: 2560874-1
                            

Click here to edit subtitle

Tieto meistä:


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien


*  erityisesti somalialaisten työllistymisedellytyksiä

*  kehittää uusia työllistymismalleja

*  toimia etujärjestönä viranomaisiin nähden

*  edistää maahanmuuttajien sosiaaliseen ja terveyteen liittyvää hyvinvointia

*  edistää suvaitsevaisuutta ja hyväksyntää eri etnisten ryhmien välillä

*  edistää naisten ja miesten tasa-arvoa

*  kehittää kulttuuri- ja nuorisotoimintaa etenkin urheilun alueella sekä edistää kehitysyhteistyön mahdollisuuksia Somaliassa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys


* neuvoo

* ohjaa

* opastaa sekä järjestää koulutustilaisuuksia seminaareja

* kulttuuri-, tiedotus- ja 

* tutustumistilaisuuksia tekee aloitteita ja 

* lausuntoja viranomaisille ja järjestää urheiluun liittyvää valmennusta sekä                  juhlatapahtumia.


Lisäksi järjestö toimii voittoa tavoittelematta etsivässä työssä maahanmuuttajien parissa, luo suhteita yrityksiin sekä voi toteuttaa kehitysyhteistyöprojekteja Somaliassa.Klikkaa tästä ladata PSSTY ry:n LIITTYMISLOMAKKEEN!!!Yhdistys edistetään kotouttamisen tavoitteen.


http://www.intermin.fi/fi/ministerio/eu_rahoitus/solid-rahastot/kotouttamisrahasto


Ilmoittautua itse täällä!