Pohjois-Suomen
somalialainen
tukiyhdistys ry
Jaaliyada
Somaaliyeed ee
waqooyiga Finland

Y-tunnus: 2560874-1
                            

Click here to edit subtitle

FARSHAXANKA-PROJEKTI

PROJEKTITIIVISTELMÄ

Yhteisvastuu 2008 -hankkeiden loppuraportti Työllä osallisuutta (2008) korostaa, että osallistavan yhteiskunnan näkökulmasta meidän tulee toiminnassamme tavoitella kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja osallisuutta ympäröivässä yhteisössä.

Tämän tavoitteen toteuttaminen on ennen kaikkea osallistumisen ja osallisuuden esteiden purkamista ja mahdollisuuksien luomista. Projektin erityistavoitteena on nivoa hyvinvointia luova taidetoiminta osaksi maahanmuuttajien kaksisuuntaista kotoutumista, joten hanke vahvistaa osallistumista yhteiskuntaan.

Saatujen kokemusten pohjalta kehitetään malli ja toimijaverkosto maahanmuuttajien erityistaiteesta ja taidetyötoiminnasta.

Taidetyötoiminta on taidesisältöistä työtoimintaa. Erityistaide tukea tarvitsevien tekemää taidetta

FARSHAXANKA

FARSHAXANKA-projektin (hahmotelma, harjoitelma, piirustusharjoitelma, konsepti, ehdotus, luonnos) tavoitteena on vahvistaa somalialaisten lasten ja nuorten identiteettiä, niin heidän omassa mielessään kuin muidenkin osalta.

Erityisesti ne nuoret, jotka ovat kotoutumistoimenpiteistä huolimatta syrjäytymisvaarassa.  

Taiteen avulla jokainen voi tuntea olevansa jossain asiassa taitava ja lahjakas sekä kokea onnistumisen riemua.

Toinen ulottuvuus on se, että kulttuurimme saa jotain arvokasta, kun se antaa mahdollisuuden kuvataiteen keinoin osallistua paikallistoimintaan.

Toiminnan tarkoituksena on myös tukea osallistujia myös heidän tulevaisuutensa suunnittelussa tarjoamalla työkaluja itseymmärryksen lisäämiseen.

Projektin taidetoimintaan ja kurssille otetaan mukaan 10–12 lasta ja saman verran nuoria, ja asukastuvilla toivotaan tavoitettavan lisäksi joka työpajapäivä 30–60 osallistujaa.

PROJEKTISUUNNITELMA

Hanke toteuttaa lasten ja nuorten kehittämisohjelman strategioita 1 ja 2.


  1. Vahvistaa somalialaisten lasten ja nuorten kokemusta omasta itsestään ja avata itsetuntemuksen ja -ilmaisun mahdollisuuksia kuvataiteen eri keinojen avulla. Tässä korostuvat erityisesti omaan ilmaisuun keskittyvät erilaiset kokeelliset tekniikat, jotka mahdollistavat voimauttavan ja yhteisöllisen työskentelyn. Erilaisten materiaalien ja tekniikoiden kautta tutustutaan kuvataiteen esitysmuotoihin ja taiteellisen kokeilun mahdollisuuksiin. Toiminta suunnitellaan osallistujalähtöisesti työpajamuotoinen ja pitkäkestoinen toiminta mahdollistaa toiminnan sisällön kehittämisen koko projektin ajan.


 

2. Projektin tarkoituksena on lisätä projektissa mukana olevien osallisuutta paikallistoiminnassa ja luoda yhteistoimintaa Oulun eri kaupunginosien muun väestön kanssa.  Tällä tavalla pyritään toteuttamaan kaksisuuntaista integroitumista, joka on päätavoite Oulun kaupungin maahanmuuttajille suunnattua Osallistu ja vaikuta -hanketta (Solid-rahasto, kotouttamisrahasto). Haettavalla avustuksella pyritään lisäämään lasten nuorten toiminnan näkyvyyttä ja kokemusta omasta kyvystään vaikuttaa paikallistoiminnan tasolla. Toivotaan että projekti lisää nuorten valmiuksia esimerkiksi järjestää omia tapahtumia ja olla aktiivisesti osa oman kaupungin kulttuuritoimintaa.