Pohjois-Suomen
somalialainen
tukiyhdistys ry
Jaaliyada
Somaaliyeed ee
waqooyiga Finland

Y-tunnus: 2560874-1
                            

Click here to edit subtitle

HALLITUS VUOSI 2016

 

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja yksi varsinainen jäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta vuosikokouksesta alkaen.

 

Hallitus voi nimittää muita tarvittavia toimihenkilöitä toiminta    suunnitelman mukaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun nämä katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtoryhmän jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.


VALTUUSTO


Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan valtuuston puheenjohtaja ja 6 varsinaista valtuutettua, kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuutettujen puheenjohtaja kutsuu koolle, kuukauden sisällä yhdistyksen vuosikokouksesta, ensimmäisen valtuutettujen kevätkokoukseen, jossa valitaan valtuutettujen varapuheenjohtaja ja sihteeri.


Valtuutettujen puheenjohtaja on kutsuttava valtuutettujen kokous koolle, jos hallitus tai valtuusto niin päättää tietyn asiain käsittelemistä varten. Valtuuston kokoukset on kutsuttava koolle viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta postitetuilla sähköpostilla.


Valtuutetut valvovat hallituksen toimintaa ja heillä on oikeus tehdä hallitukselle esityksiä käsiteltävistä asioita.